Ansatte

Ansatte

Kompetanse blant personalet


Personalet i Kvitre barnehage har deltatt på kurs med Focus Atferd v/Jørn Thomas Martinsen. Kurset bygger på PMTO (parent management training - foreldreferdigheter) og foreldreveiledning og dette har gitt oss et konkret arbeidsverktøy for å fremme ønsket atferd hos barn. Evne til samarbeid er grunnleggende for all videre sosial omgang med andre mennesker opp igjennom hele livet, og vi er opptatt av å legge et godt grunnlag for at barna skal kunne mestre samarbeidets kunst. I dette arbeidet har den voksne et stort ansvar, og den voksnes rolle er av avgjørende betydning for et godt samarbeid mellom voksne og barn, og barna imellom. Vi har underveis i kurset, og etterpå, trent på ulike teknikker og metoder, og har jobbet med å tilpasse teorien til vårt eget praksisfelt: Store og små i kvitre barnehage.

Alle våre ansatte har deltatt i ICDP foreldreveiledingsprogram. Målsettingen med ICDP er å understøtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barns omsorg. Gjennom samtalegrupper blir personalet mer bevisst på hvordan vi ser på barn og hvordan vi får til et godt samspill med hvert enkelt barn. I samtalegruppene tas det opp 8 tema for godt samspill og vi får trening å "lese" barns uttrykk og hva de har behov for - såkalt sensitiviering.

Anna Birgithe Nordal Hansen

Pedagogisk leder

Jeg er 31 år, samboer og har to barn. Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider.  Jeg  er ei utejente og bruker mye av fritiden på hytta. Er glad i å fiske, gå på ski, trene og gå på fjellturer.

Tove Zakariassen

Assistent

Jeg er 52 år og bor på Aspenes i Sørfold. Jeg er gift og har tre voksne døtre og et barnebarn. Før jeg begynte i Kvitre jobbet jeg noen år som kokke på anlegg og i 17 år på Sisoflor. På fritiden synger jeg i kor, liker å trene, gå tur og gjøre håndarbeide.

Lisa Pettersen

Daglig leder


Jeg er 39 år, gift og har to barn. Jeg er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Jeg har også gått på NLP practitioner kurs (www.nlpnor.no) og økonomi i barnehageledelse.  På fritiden er jeg glad i å være ute på tur i skog og mark sammen med familien, trene, strikke og lese.  lisa@kvitrebarnehage.no

Charlotte Lilleløkken

Charlotte Lilleløkken

Fagarbeider

Jeg er 23 år og har samboer. Jeg er utdannet Barne- og ungdomsarbeider og trives godt i jobben min. Jeg er glad i være ute og bruker å være mye på turer og på hytta. Ellers på fritiden liker jeg å jakte og fiske.  

Laila Nystadbakk

Laila Nystadbakk

Styrer / pedagogisk leder

Jeg er 44 år, gift og har tre gutter. Jeg er utdannet førskolelærer med fordypning i forming/drama /musikk.  Jeg har også videreutdanning i småskolepedagogikk og norsk. Våren 2010 ble jeg utdannet NLP coach (www.nlpnor.no). Våren 2012 ble jeg sertifisert som ICDP foreldreveileder.

Jeg liker friluftsliv året rundt, elsker å gå på ski og spiller innebandy. Ellers klimprer jeg litt på gitar, jeg liker å synge og å utfolde meg kreativt med maling og scrapping.laila@kvitrebarnehage.no

  • Page 1 of 1
  • 1