Dagsrytmen

Dagsrytmen

Dagsrytmen er barnas ”klokke” gjennom dagen. De lærer å kjenne innholdet i dagen og vet ut fra det hva som skjer til en hver tid i barnehagen.

Rutinene gir barn og voksne den forutsigbarheten som kreves for å skape trygghet, og dermed et godt grunnlag for trivsel og gode opplevelser i barnehagen.

Samspillet mellom voksne og barn preger barnehagehverdagen. I noen av situasjonene er det de voksne som styrer og tilrettelegger for aktivitetene, mens i andre situasjoner er det barna selv som styrer sin aktivitet, enten sammen med andre barn, eller i kontakt med voksne. Dette gir barna uformell og formell læring. Det viktigste er at barna og foreldrene opplever barnehagen som et sted der samspillet mellom barn og voksne er basert på trygghet og gjensidig respekt.

Kl. 06.30 Barnehagen åpner
Kl. 07.30-08.30 Frokost på kjøkkenet. Barna får hjembakt brød, melk og pålegg.
Kl. 09.30 Aktiviteter/tur/utetid
Kl. 10.30 Samlingsstund
Kl. 11.00 - 11.30 Lunsj: Hjembakt brød, melk og rikt utvalg av pålegg.
Kl. 11.30 Stell/sovetid/hvilestund
Kl. 12.00 Utetid
Kl. 13.30 Fruktstund og brødmat (Ute/inne)
Kl. 14.00 Stell/lek - (Ute/inne)
Kl. 16.20 Foreldre må være kommet til barnehagen
Kl. 16.30 Barnehagen stenger

Barnehagen har åpent mandag til fredag kl.06.30-16.30.