Foreldreundersøkelsen 2020

Kvitre inviterer i disse dager foreldrene til å delta i Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet.