URETTFERDIG!!

Vi protesterer i dag mot forslag om kutt i pensjonstilskudd med en digital markering og info til foreldre og andre som er glad i barnehagen sin.

Vi protesterer mot forslag om kutt i pensjonstilskudd på 350 millioner og systematisk forskjellsbehandling av barn i private og kommunale barnehager. De har allerede kuttet 245 millioner i kapitaltilskudd.

Les mer om hvordan Du kan bidra med på www.pbl.no/likebehandling