Kvitre barnehage - liten og naturlig

Velkommen til Kvitre barnehage!

Kvitre barnehage er en privat barnehage på Kvitblik i Fauske kommune. Vi er en liten og trygg barnehage som legger vekt på at barna skal få bruker naturen som arena for lek, mestring, bevegelsesglede, sansing, opplevelser, læring, kreativitet og fysisk utfoldelse. Gjennom opplevelser og utfoldelse ute i naturen, i all slags vær gjennom de fire årstider, legger vi til rette for at barna skal bli robuste og bygge motstandskraft, og dermed blir i stand til å mestre livets opp- og nedturer.