Miljøfyrtårn

Kvitre barnehage er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Hva er Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5 000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Kriteriene er innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

 

Miljøpolicy – Kvitre barnehage     

Barna i Kvitre skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner den. Vi ønsker at barna skal lære seg å ta vare på naturen rundt oss slik at de som kommer etter oss får de samme mulighetene til å benytte seg av den.

I Kvitre bruker vi naturen som arena for lek og læring, hver dag, året rundt, og vi lar barna få erfaringer med de ulike muligheter naturen byr på. Sammen med barna undrer vi oss over mangfoldet og kontrastene i naturen og filosoferer over naturens små og store skatter. Barna lærer om naturen gjennom å bruke og oppleve naturen, og denne kunnskapen vil igjen fremme at barna ønsker å ta vare på den. Kjennskap skaper vennskap.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi har fokus på å redusere vårt miljøavtrykk ved å redusere avfallsmengden gjennom kildesortering og gjenbruk, og ved å redusere energiforbruket. Gode vaner og holdninger til miljøet skapes når barna er små, så dette ser vi på som en viktig oppgave i Kvitre.

 

                                                                                     

I Kvitre barnehage skal det være trygt og godt og være for både store og små.

I Kvitre skal det alltid være en kvitrende, positiv og god atmosfære.

I Kvitre barnehage skal barna lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen

I Kvitre tar vi vare på bygninger, leker og utstyr, og vi skal ta vare på naturen i nærområdet vårt.