Lenker

Lenker

Ønsker du barnehageplass hos oss, kan du søke på Fauske kommunes søkeportal:

https://fauske.ist-asp.com/fauskepub/login.htm

Her kan du også søke om endring av plasstørrelse, søke overføring fra en barnehage til en annen, eller si opp barnehageplassen.

 

 

Babyverden: http://www.babyverden.no/
Babyverden er et nettsted om graviditet, fødsel og småbarnstiden (0-3 år).
På Babyverden kan du stille spørsmål til leger, jordmødre og helsesøster, og utveksle meninger og erfaringer i diskusjonsforum.

Klikk.no - Foreldre: http://www.klikk.no/foreldre/
Barn i magen: Omhandler alt om graviditet og fødsel.
Din baby: Artikler, debatt og chat om barns utvikling de første leveår.
Foreldre og barn: Artikler og debatt om barns utvikling, barneoppdragelse, klær, barns helse og mat. Her finner du tester av klær og utstyr.

Norsk helseinformatikk: http://nhi.no
Nyttig nettsted og oppslagsverktøy om helse, livsstil, trening, barns helse, sykdommer og legehåndbok.

Private barnehagers landsforbund:
http://www.pbl.no
PBL er en landsomfattende interesseorganisasjon. Kvitre barnehage er medlem i PBL og PBL-A (arbeidsgiverorganisasjonen). PBL og PBL-A skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig .

Barnehage.no: http://www.barnehage.no
Magasin og nettsted. Magasinet bringer nyheter, reportasjer og annet interessant stoff om barnehager. Nettstedet følger de store og viktige barnehagepolitiske spørsmålene, men presenterer også små, trivielle historier fra hverdagen i landets over 6.000 barnehager.

Norske folkeeventyr: http://norske-eventyr.com/
Her vil du finne mange av de norske folkeeventyrene som du kanskje husker fra barndommen. Per, Pål og Espen Askeladd. Trollet i skogen, Kjerringa som sitter fast i stubben, De tre bukkene bruse og trollet under brua, og mange flere

Barnesanger og eventyr: http://www2.blikkboks.no/lydarkivet/
På blikkboks.no kan man fargelegge, legge puslespill, delta i konkurranse, synge karaoke, lage egen barne-CD, eller høre på tradisjonelle sanger og eventyr som har gledet små og store i generasjoner, og som er en viktig del av vår felles kulturarv.

http://barne.koordinatoren.com/
BarneKoordinatoren inneholder et stort antall tradisjonelle barnesanger, eventyr, dikt og spill. De fleste sangene har melodi.

Våre retningslinjer:

Lov om barnehager: http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html
Rammeplan for barnehagen: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/rammeplanen.pdf
Rammeplanen er forskrift til loven og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.