Ansatte

Marihøna

Helene Isaksen

Stilling: Pedagogisk leder

Michelle Godwin

Stilling: Barnehagemedarbeider

Supervikaren vår fra Manpower

Stine Skogly Sæthre

Stilling: Fagarbeider

Permisjon

Charlotte Lilleløkken

Stilling: Fagarbeider

Heidi Melinda Isaksen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Maurtua

Anna Nordal

Stilling: Barnehagelærer

Aud Olsen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Helene Olsen Storvann

Stilling: Pedagogisk leder

Tove Zakariassen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Andre ansatte

Laila Nystadbakk

Stilling: Styrer
975 95 189
laila.nystadbakk@ulna.no