Ansatte

Marihøna

Aud Olsen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Emilie Hafne

Stilling: Vikar

Helene Isaksen

Stilling: Pedagogisk leder

Stine Skogly Sæthre

Stilling: Fagarbeider

Permisjon

Maurtua

Anna Nordal

Stilling: Barnehagelærer

Charlotte Lilleløkken

Stilling: Fagarbeider

Emilie Hafne

Stilling: Vikar

Helene Olsen Storvann

Stilling: Pedagogisk leder

Tove Zakariassen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Andre ansatte

Laila Nystadbakk

Stilling: Styrer
975 95 189
laila.nystadbakk@ulna.no