Trafikksikker barnehage

Kvitre barnehage er sertifisert som Trafikksikker barnehage

Trafikksikker barnehage» er et konsept utarbeidet av Trygg trafikk for å kvalitetssikre at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller. Kvitre barnehage ble våren 2015 sertifisert som trafikksikker barnehage, og regodkjent for 3 nye år i 2018 og 2020. Dette innebærer at vi har utarbeidet en del regler og retningslinjer for barnehagen og for foreldrene.

Helt fra barna er små må de forholde seg til trafikk. I begynnelsen er det de voksne som må ta hele ansvaret, men etter hvert er målet at barnet skal bli en selvstendig og trygg trafikant. Foreldrene er barnets første trafikklærer og den viktigste rollemodellen.

I Kvitre barnehage vil vi drive med trafikkopplæring som en del av vårt pedagogiske innhold, og vi er i dette arbeidet avhengig av et nært og godt samarbeid med foreldrene. Trafikkopplæringen skal gi barna bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjengere, passasjerer og syklister i trafikken, og senere som sjåfører.

 «Tarkus - barnas trafikkvenn» er et trafikkmateriell utviklet av trygg trafikk. Materiellet består av hånddukke, fortellinger, plakater og musikk-CD om beltedyret Tarkus og vennene hans, og er knyttet til trafikksituasjoner som er aktuelle for barn å lære. Dette opplegget brukes i Ugleklubben (5-åringene). I tillegg vil læringen foregå ute i trafikken på turer rundt barnehagen og i Fauske sentrum. I arbeidet med trafikk er vi innom alle fagområdene i rammeplanen.

 

Foreldrevettregler:

  • Foreldre skal være gode rollemodeller og vise gode holdninger til trafikk!
  • Foreldre skal holde porten lukket ved henting og bringing av barna.
  • Foreldre skal kjøre aktsomt til og fra barnehagen og på barnehagens parkeringsplass.
  • Foreldre skal sikre barna forsvarlig i bilen når de kjører til og fra barnehagen.
  • Barn og foreldre skal bruke sykkelhjelm hvis de sykler til og fra barnehagen.
  • Når foreldrene kommer inn porten er det foreldrene som har ansvar for barnet. Dette gjelder også på arrangementer i barnehagen der foreldrene er invitert.
  • Ingen barn får gå ut av porten uten følge av voksen.
  • Søsken som er med ved henting og bringing kan ikke leke på/ved parkeringsplassen uten følge av voksen.
  • Bilen skal ikke gå på tomgang når foreldrene er inne i barnehagen.

 

Traffikksikkerhet i barnehagen:

  • Kvitrevoksne skal være gode rollemodeller og vise gode holdninger til trafikk!

• Alle barn og voksne skal ha refleksvester på når vi er på tur, både langs vei og i skog og mark. Vogner skal også ha refleks.

• Barna går på rekke med en voksen foran og en bak, og resten strategisk plassert mellom disse hvis vi er flere. Hvis det er anledning til å gå to i bredden går barna sammen med en turkamerat eller holder i hånda til en voksen.

• Turer med bil og offentlig transport:

Det er et stor ansvar å ha med barn i bil og offentlig transport. Kvitre barnehage er sitt ansvar bevisst, og har derfor utarbeidet noen retningslinjer når det gjelder turer i bil og offentlig transport. Barnehagen ligger litt utenfor sentrum, og skal vi til sentrum må vi ut på E6 med fartsgrense 80 km/t. For kortere turer rundt i bygda er det 50 og 60 kilometer fartsgrense. Ansattes biler kan også benyttes. Av offentlig transport kan vi benytte oss av rutebuss og i noen tilfeller bestiller vi maxitaxi/minibuss.

Trygg trafikk anbefaler at barn under 4 år skal sitte bakovervendt i godkjente barneseter. Av praktiske årsaker er det ikke alltid like lett å gjennomføre slik sikring i offentlig transport eller personbiler som skal brukes av barn og voksne med ulike behov for sikring. Av sikkerhetsmessige årsaker har vi derfor valgt at våre barn under 4 år ikke skal være med på tur i ansattes private biler, offentlig transport eller minibuss/taxi. Når vi bruker taxi, minibuss eller private biler skal alle sikres forsvarlig i godkjente bilstoler (3-punktssele). Barnehagens stoler eller barnas egne stoler benyttes. Pute må aldri brukes sammen med topunktsbelte, det er farlig og forbudt. Barna skal heller ikke sitte i forsetet i bilen. På turer med rutebuss skal fastmonterte belter brukes. Når buss bestilles spesielt til oss, tar barna med egne bilstoler eller puter. Når vi drar på lengre turer som krever transport, skal foreldre få informasjon om turen og transportmåte.