Trafikksikker barnehage

Kvitre barnehage er sertifisert som Trafikksikker barnehage

Trafikksikker barnehage» er et konsept utarbeidet av Trygg trafikk for å kvalitetssikre at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller. Kvitre barnehage ble våren 2015 sertifisert som trafikksikker barnehage, og regodkjent for 3 nye år 2018 og 2020. Dette innebærer at vi har utarbeidet en del regler og retningslinjer for barnehagen og for foreldrene.

Helt fra barna er små må de forholde seg til trafikk. I begynnelsen er det de voksne som må ta hele ansvaret, men etter hvert er målet at barnet skal bli en selvstendig og trygg trafikant. Foreldrene er barnets første trafikklærer og den viktigste rollemodellen.

I Kvitre barnehage vil vi drive med trafikkopplæring som en del av vårt pedagogiske innhold, og vi er i dette arbeidet avhengig av et nært og godt samarbeid med foreldrene. Trafikkopplæringen skal gi barna bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjengere, passasjerer og syklister i trafikken, og senere som sjåfører.

 «Tarkus - barnas trafikkvenn» er et trafikkmateriell utviklet av trygg trafikk. Materiellet består av hånddukke, fortellinger, plakater og musikk-CD om beltedyret Tarkus og vennene hans, og er knyttet til trafikksituasjoner som er aktuelle for barn å lære. Dette opplegget brukes i Ugleklubben (5-åringene). I tillegg vil læringen foregå ute i trafikken på turer rundt barnehagen og i Fauske sentrum. I arbeidet med trafikk er vi innom alle fagområdene i rammeplanen.