Velkommen til oss!

Velkommen til Kvitre barnehage.

Kvitre barnehage åpnet 31.juli 2006. Barnehagen ligger i lokalene til gamle Fauskeeidet skole på Kvitblik, 11 km nord for Fauske sentrum. I Kvitre har vi masse tumleplass både inne og ute, og mange muligheter til fysisk utfoldelse. Vi har bl.a. en flott gymsal med klatrevegg og ballbasseng, og stort uteområde med naturterreng og asfaltert plass for sykling og annen aktivitet. Det er kort vei til bondegårder, jorder, større akebakker, lauv- og barskog, gapahuk, skiløype, fiskevann, og vi har mange referanseområder i barnehagens nærmiljø.

Det er to avdelinger i Kvitre, Marihøna (1-3 år) og Maurtua (3-5 år). Begge avdelingene får nyte godt av barnehagens mange rom.

Navnet «Kvitre» illustrerer en ønsket, positiv kommunikasjonsform og den idylliske beliggenheten ved Fauskeeidet naturreservat. Reservatet som er kjent for sitt rike fugleliv ligger ved Kvitblikvannet som ligger like sør for barnehagen.

Fuglen Kvitre i barnehagens logo er en del av hverdagen hos oss, og den er også en viktig del av identitetsbyggingen i barnehagen. «Hurra for barnehagen vår, her har vi trygge, gode år» synger barna i Kvitresangen, og vi ønsker at barna, foreldre og personalet skal være stolte av og glad i barnehagen og alle mulighetene vi har her på Kvitblik.

 

 

Slik har vi det hos oss:I Kvitre barnehage:

• er det en kvitrende, positiv og god atmosfære. Samarbeid, ros og oppmuntring er viktige momenter i vår hverdag.

• har vi voksne som ser hvert enkelt barn og som legger til rette for individuell utvikling.

• møter barna aktive og tilstedeværende voksne som inspirerer til nysgjerrighet og utfoldelse.

• bruker vi naturen som arena for lek og læring året rundt, og vi lar barna få erfaringer med de ulike muligheter naturen byr på. Sammen med barna undrer vi oss over mangfoldet og kontrastene i naturen og filosoferer over naturens små og store skatter gjennom de fire årstidene. I naturen får barn bruke hele seg med alle sine sanser, og vi vet at nettopp dette er viktig for barns vekst og utvikling. Vi skal så, høste og foredle naturen, og barna skal få gi uttrykk for inntrykk og opplevelser gjennom skapende virksomhet.

• legger vi til rette for gode opplevelser og at barna skal få bruke hele seg med alle sine sanser. ”Learning by doing” er viktig for barnas utvikling på alle områder. Barn lærer om seg selv og omverden gjennom alt de opplever og erfarer gjennom sansene sine. Hos oss ønsker vi å legge til rette for rike og varierte opplevelser som barna kan bygge sin videre kunnskap på. Vi har som mål at barna skal oppdage og sette pris på sin sanseverden og vite at egenart og særpreg er et positivt gode.

• ser vi på foreldre som den viktigste ressursen for barnas utvikling, og vi legger vekt på et nært foreldresamarbeid.

• lar vi kreativiteten og fantasien få blomstre!

• Bruker vi ros og anerkjenning for å gjøre hvert enkelt barn oppmerksom på hvilke ressurser det har. På den måten blir barna kjent med seg selv og lærer seg å bli glad i seg selv.

• legger vi til rette for vennskap og at vi skal vise omsorg for hverandre.

• ser vi på barnehagen som en viktig kulturformidler, og vi skal være med på å holde i hevd gamle kulturtradisjoner.

• gir vi hvert enkelt barn de beste forutsetninger for utvikling, lek og læring.