Redusert foreldrebetaling

Søke om redusert foreldrebetaling

 

Fra 1. mai 2015 ble det vedtatt at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For barnehageåret 2019/2020 betyr dette at alle husholdninger med en samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under kr 574 750,-, kan søke om redusert foreldrebetaling til kommunen.

Det søkes for ett barnehageår av gangen. Målet med ordningen er å legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1.januar 2020 er 3135 kroner per måned. Dette gjelder alle barnehager, uavhengig om de er kommunale eller private.

Vedtak om reduksjon i oppholdsbetalingen krever en forutgående søknad fra foresatte.

 

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling