Foreldrebetaling

Foreldrebetaling i Kvitre fra 01.03.23:

Oppholdsbetaling: Kr.3000,- per mnd, Søskenmoderasjon 30%

Matpenger: Kr.350,- per mnd

 

Foreldrebetaling og gratis kjernetid

Maksprisen for barnehageplass blir redusert fra 1. januar 2023 til 3 000 kroner per måned.

Matpenger kommer i tillegg til makspris.

Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

 

Gratis kjernetid i barnehagen er en nasjonal bestemmelse som gjelder barn i familier med lav

inntekt. Denne ordningen gir 2-, 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier gratis kjernetid i

barnehagen.

Ordningen gjelder barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 598 825 kroner rett

til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

 

Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling, det vil si at en

husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Fauske kommune sin hjemmeside under

barnehage:

Fauske kommune - barnehage