Foreldresamarbeid

Her legges informasjon til dere foreldre - for å åpne dokumenter kreves innlogging i Kidplan.

Foreldreutvalget

Foreldreutvalget består av alle foreldre i Kvitre barnehage.

Foreldreutvalget har en egen gruppe på Facebook som kan være med på å styrke relasjonene i foreldregruppa og blant barna i barnehagen. Barnehagen oppfordrer foreldre til å bli medlem av denn gruppa.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg av foreldre med barn i barnehage som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Se deres hjemmesider HER

 

Referat fra foreldremøter:

 Referat fra foreldremøte 26.10.21

 

 

Samarbeidsutvalget

SU består av representanter fra foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, og skal behandle saker med et positivt løsningsfokus.

Medlemmer i SU 2021 2022:

Elina Winnberg og Kamilla Forselv (Foreldre)

Tove Zakariassen og Charlotte Lilleløkken (Ansatte)

Laila Nystadbakk - eiers representant

 

Oppgaver og roller SU

 

Referat fra SU-møter: 

Referat fra SU-møte 31.05.22   - Nye vedtekter gjeldende fra 01.08.22

Referat fra SU-møte 24.03.22 

Referat fra SU-møte 15.12.21