Foreldresamarbeid

Her legges informasjon til dere foreldre - for å åpne dokumenter kreves innlogging i Kidplan.

Foreldreutvalget

Foreldreutvalget består av alle foreldre i Kvitre barnehage.

Foreldreutvalget har en egen gruppe på Facebook som kan være med på å styrke relasjonene i foreldregruppa og blant barna i barnehagen. Barnehagen oppfordrer foreldre til å bli medlem av denn gruppa.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg av foreldre med barn i barnehage som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Se deres hjemmesider HER

 

Forventninger barnehagen har til foreldrene finner du HER

 

Referat fra foreldremøter:

Referat fra foreldremøte 03.10.23

Referat fra foreldremøte 15.09.22

 

Samarbeidsutvalget

SU består av representanter fra foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, og skal behandle saker med et positivt løsningsfokus.

Medlemmer i SU 2022 2023:

Nathalie Brekke Steinbakk og  Stine-Alice Kristiansen (Foreldre)

Tove Zakariassen og Charlotte Lilleløkken (Ansatte)

Laila Nystadbakk - eiers representant

 

Oppgaver og roller SU

 

Referat fra SU-møter: 

 

Referat SU-møte 21.11.22 - Vedlegg: Info om egne as

 

Referat fra SU-møte 31.05.22   - Nye vedtekter gjeldende fra 01.08.22