Vårt konsept

Kvitre barnehage - Liten og naturlig

Vårt konsept

 

Navnet «Kvitre» illustrerer en ønsket, positiv kommunikasjonsform  og den idylliske beliggenheten ved Fauskeeidet naturreservat. Reservatet som er kjent for sitt rike fugleliv ligger ved Kvitblikvannet som ligger like sør for barnehagen.

Fuglen Kvitre i barnehagens logo er en del av hverdagen hos oss, og den er også en viktig del av identitetsbyggingen i barnehagen. «Hurra for barnehagen vår, her har vi trygge, gode år» synger barna i Kvitresangen, og vi ønsker at barna, foreldre og personalet skal være stolte av og glad i barnehagen og alle mulighetene vi har her på Kvitblik.

Kvitre barnehage er en liten og trygg barnehage. Vi har et stort bygg med god plass, men barnehagen er liten i antall barn og personale. Her kjenner alle hverandre. Barna møtes på tvers av alder, de store hjelper de små, og barna blir kjent med og trygg på alle de voksne i barnehagen.

Kvitre barnehage er naturlig. Vi bruker naturen som arena for lek, mestring, bevegelsesglede, sansing, opplevelser, læring, kreativitet og fysisk utfoldelse. Gjennom opplevelser og utfoldelse ute i naturen, i all slags vær gjennom de fire årstider, legger vi til rette for at barna skal bli robuste og bygge motstandskraft, og dermed blir i stand til å mestre livets opp- og nedturer.

Barnehagen skal være en naturlig og positiv del av barnets liv der deres hovedbeskjeftigelse LEKEN står i høysetet. Barna skal få medvirke i sin egen hverdag, de skal bli hørt og sett og få tilfredsstilt sine behov gjennom dagen. Barna skal oppleve mestringsglede og se verdien av å klare ting selv og å bidra til fellesskapet.