Besøk fra Den Spanske skole- og barnehage i Sverige

Kunnskapsdeling mellom Sverige og Norge

Vi har hatt spennende besøk av Annika, Maria og Ninni fra Rälsen AB, som drifter barnehager og skoler i Sverige. De har blant annet en spansk barnehage og skole.

 

De ønsket å høre hvordan vi drifter våre to språk- og kulturbarnehager Gaia barnehage, og Hola Barnehage.

 

Tusen takk for utveksling av kunnskap og hyggelig besøk.