"Ulike sammen"

10. mars markerte vi Barnehagedagen 2020

Årets tema er tilhørighet under slagordet "Ulike sammen".

Barnehagedagens hensikt er å løfte fram hvordan vi arbeider for å ivareta og synliggjøre mangfoldet og fellesskapet blant barn og voksne i barnehagene.