Barnehagene stengt 13.mars - 17. april

Torsdag 12. mars besluttet Regjeringen at alle barnehager skulle stenges.

Det er unntakstilstand i Norge og sammen må vi finne de beste løsningene for å ivareta samfunnskritiske funksjoner, samt hindre smittespredning.

Barnehagen stenges i utgangspunktet, men vi gir tilbud til barn som har begge foresatte, evt. aleneforelder, i samfunnskritiske funksjoner. Tjenestelederne i ULNA barnehagene kartla før helgen behovet for barnehageplass basert på kriteriene for dette.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

 

Foreldrebetaling:

Oppdatering 17.Mars:

Vi har i dag mottatt den gledelige beskjeden om at staten vil kompensere både kommunale og private barnehager for tap av foreldrebetaling i forbindelse med Korona-pandemien.

Detaljene knyttet til foreldrebetaling i forbindelse med stenging på grunn av korona-viruset må avklares i dialog med nasjonale myndigheter. Nærmere beskjed vil bli gitt så snart som mulig. Fakturaer betales som normalt, og fratrekk for stengte dager vil eventuelt gis på kommende fakturaer.

Følg med på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets nettsider, som oppdateres kontinuerlig.

Vi håper at dere som har barn i ULNA barnehagene finner en god løsning for barn og familie, i denne spesielle situasjonen.Vi ser frem til å se dere igjen i barnehagene når denne perioden er over.

Har du øvrige spørsmål til oss ta kontakt med Tjenesteleder for din barnehage eller med administrasjonen via e-post: post@ulna.no