Gjenåpning og gjensynsglede

Gjensynsgleden var stor hos både små og store da vi 20. April gjenåpnet ULNA barnehagene for alle barn. Våre medarbeidere sto klare til å møte barna med varme, omsorg, trygghet, lekemuligheter og mye mer.

Det er gjort en formidabel innsats fra våre medarbeidere i forkant av gjenåpningen. Med barnets beste i fokus og smittevern på agendaen har barnehagene siden onsdag i forrige uke forberedt seg og satt inn utvidede smitteverntiltak med lokale tilpasninger.
 
 
 
Barnehagene driftes i henhold til de kunnskapsbaserte anbefalingene fra myndighetene for å unngå smitte.