Tjenestelederne i ULNA barnehagene var samlet for strategi- og verdiarbeid.

Torsdag 4. juni etter nesten 3 måneder med ledermøte via teams, var Tjenestelederne i ULNA barnehagene samlet igjen. Tema for dagen var videreføring av prosess knyttet til strategi og verdier for ULNA barnehagene og lederrollen.

I ULNA barnehagene vektlegges inkludering og involvering, det å lytte til medarbeidernes innspill og meninger. På starten av året var ledelsen ute i alle barnehagene og hadde samtaler med et utvalg ansatte i ulike stillinger om satsingen til ULNA fremover, om konseptene til barnehagene og om verdiene til ULNA barnehagene m.m. I tillegg ble samtlige ansatte invitert til å svare på en spørreundersøkelse om hvordan de vil beskrive ULNA, hva gjør ULNA til en attraktiv arbeidsplass, hva gir god kvalitet, hva opplever de at foreldre er opptatt av m.m.  Samtalene og spørreundersøkelsen var med å legge grunnlaget for de nye verdiene.  

Daglig leder, Laila Haugen.

 Siden mars og frem til nå har barnehagene jobbet med det nye verdiggrunnlaget, både med hjemmeoppgaver når barnehagene var stengt og gjennom det pågående årsplanarbeidet. 

Fagsjef, Tonje Engelsen.

I ledersamlingen jobbet vi videre med fundamentet til ULNA og satsingen "Se meg- vær der for meg". Dette arbeidet tas med videre til ledelsen når det skal legges planer for hva som skal vektelegges av tiltak og aktiviteter i året som kommer.

God ledelse og kompetente medarbeidere er avgjørende faktor for at barnehagene skal oppnå høy kvalitetet. Andre del av ledersamlingen handlet om lederskap og lederprinsipper. Silje Alvheim, Tjenesteleder i Valle Hovin idrettsbarnehage, og Maren Claussen, Tjenestelder i Carpe Diem idrett- og naturbarnehage, delte sine viktigste grep som leder for å sikre høy kvalitet på barnehagetilbudet, samt forankre den pedagogiske profilen blant sine medarbeidere. 

 

På dagens ledersamling hadde vi også med oss tre nye Tjenesteledere:

Stian Kroken, Tjenesteleder i Gaustadsnippen barnehage, som ble en del av ULNA barnehagene 30. april. Stian har jobbet 5 år som leder for barnehagen. Line Kristoffersen,  nyansatt Tjenesteleder i Brovold barnehage. Line har erfaring både som leder i barnehage og har de siste årene jobbet for Røde Kors.

Laura Diaz trer inn som Tjenesteleder i Hola barnehage fra 01.08.2020. Laura har jobbet som pedagogisk leder og stedfortredende Tjenesteleder i Hola barnehage i 11 år. Laura fullfører sin styrerutdanning på Oslo Met senere i år.

Vi takket også Stine Stålesen for hennes gode innsats i Katta barnehage over flere år, det siste året som Tjenesteleder i Katta barnehage og nå i Gaia barnehage. Vi ønsker henne lykke til videre på sørlandet.

 

Vi markerte Trine Hagalia, Tjenesteleder i Fjordbyen barnehage, som fyller 40 år i juni.Gratulerer!

 

Vi hadde en fin avslutning for sprudlende Anne Britt Ottesen som blir pensjonist etter sommerferien. Vi takker henne for flott innsats i de 11, 5 år hun har jobbet som leder i ULNA barnehagene, nå senest som Tjenesteleder i Alvheim barnehage.