Kvitre er en trafikksikker barnehage

Kvitre barnehage er trafikksikker barnehage.

Kvitre barnehage har nå fått godkjent sertifisering som trafikksikker barnehage for 3 nye år.