Barnas verneombud- «Se meg og vær der for meg»

ULNA barnehagene deltar på fylkesmannen i Oslo og Viken sin satsing på barnas verneombud, et prosjekt som er igangsatt av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) i tett samarbeid med Stine Sofies Stiftelse.

På sikt skal alle barnehager ha et barnas verneombud, som skal ha ekstra kompetanse på å se og hjelpe sårbare barn. Målet med prosjektet er å få økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn. 

ULNA barnehagenes satsing har siden 2015 vært "Se meg- vær der for meg". Vi har utarbeidet verktøy til hjelp og retningsgivende arbeid; «plan for forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser», samt veileder «se meg, vær der for meg» som skal være til hjelp i det forebyggende arbeidet i barnehagen for å sikre barn en trygg og god oppvekst. 

Vi er veldig glad for å ta del i dette prosjektet og øke vår kompetanse innen dette området ytterligere. Vi ser frem til å fortsette dette viktige arbeidet.