Kvitre barnehage blir en Ulna-barnehage.

ULNA- Barnehagene overtar Kvitre Barnehage med virkning fra 15.01.2021. Kvitre Barnehage beholder navn, driftsform og innhold slik som i dag.

 

Pressemelding 15. januar 2021

ULNA- Barnehagene overtar Kvitre Barnehage med virkning fra 15.01.2021. Kvitre Barnehage beholder navn, driftsform og innhold slik som i dag.

Medeier Wilhelm L. Grimsgaard uttrykker stor begeistring for at Kvitre blir en av ULNA- barnehagene. ”Vår opplevelse av menneskene, organisasjonen og konseptet til ULNA har gjort oss trygg på at vi har tatt en god beslutning. Kvitre vil beholde navn, driftsform og innhold som i dag, men blir styrket gjennom tilgang til kompetanse og et spennende konsept med fokus på hvordan du kan skape robuste barn. Jeg, på vegne av oss som eiere, er trygg på at ULNA vil styrke barnehagen for barna våre og lokalmiljøet.”

Styrer Laila Nystadbakk i Kvitre barnehage ser med spent forventning fram til at Kvitre blir en del av ULNA- barnehagene. «Jeg og hele personalet er blitt tatt imot på en fantastisk måte av de flotte folkene i ULNA- barnehagene. Vi føler oss trygge på at denne endringen vil gi oss nye muligheter til å utvikle barnehagen vår, og vi kjenner oss igjen i deres visjoner og verdier. Med deres kompetanse og erfaring i ryggen, vil vi bli enda bedre rustet til å fortsette vårt arbeid med å skape et godt og kvitrende barnehagetilbud her på Kvitblik».

ULNA- barnehagene er drevet av pedagoger med et langsiktig perspektiv. Vi ønsker å forme fremtidens barnehager, med robuste barn, kvalitet og kompetanse i fokus. Det viktigste vi gjør for det enkelte barnet og samfunnet som helhet er å bidra til at alle barn får en god start i livet. Med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen for barnehager, Barnekonvensjonen og ULNA- barnehagenes satsing innen psykisk og fysisk helsefremmende barnehager, former vi robuste barn for fremtiden. Dette gjør vi ved å legge vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap. Vår oppgave er å være bidragsyter til utjevning av sosiale forskjeller, samt sørge for at nødvendige forebyggende tiltak gis så tidlig som mulig. Alle våre medarbeidere møter barna med tillit og respekt. De ivaretar de behov enkeltbarnet har ut fra sitt ståsted.

Vår visjon er “Vi griper barndommens muligheter”

ULNA barnehagene har 22 barnehager i Norge, og tar vare på over 1.200 barn hver dag. Hovedkontoret ligger på Helsfyr i Oslo. ​

Kvitre Barnehage er eid av Wilhelm L. Grimsgaard, Torunn Cisilie Pettersen og Lisa Pettersen, de har drevet barnehagen siden oppstarten i 2006, altså i snart 15 år. Barnehagen er beliggende i Fauske kommune og har 33 ivrige barn.

«ULNA- barnehagene er veldig stolte og glade for at vi fant mange fellesnevnere i forhold til å drive barnehage med eiere av Kvitre. Vi gleder oss til å få en solid og godt drevet barnehage med på laget, som en del av vår satsing i nord. Vi gleder oss til å bli kjent og jobbe videre med barna, foresatte og de ansatte i Kvitre Barnehage» sier Daglig leder i ULNA- barnehagene Laila Haugen.

ULNA- barnehagene og Kvitre Barnehage kan kontaktes ved spørsmål.

For mer informasjon:
www.ulna.no
www.kvitrebarnehage.no

 

 

Kontaktinformasjon:

ULNA Barnehagene                                                          Kvitre Barnehage
Laila Haugen/Daglig leder                                                 Wilhelm L. Grimsgaard/Styreleder
Telefon: 48 27 15 39                                                        Telefon: 99 37 75 25
E-post: laila.haugen@ulna.no                                            E- post: wilhelm@kvitrebarnehage.no