Velkommen på besøk!

Vil du høre litt mer om oss og se barnehagen?

Du er hjertelig velkommen!

Ta kontakt med barnehagen på telefon 90 63 82 51, eller

daglig leder Laila på tlf 97595189 og avtal et besøk :-)