De syv psykiske rettigheter – hva betyr det?

I Ulna Barnehagene arbeider vi kontinuerlig for at de syv helserettighetene skal ivaretas og oppleves, både for liten og stor. Men hva er de egentlig? Og hvorfor mener vi det er så viktig å ha fokus på.

Alle kjenner vel igjen følelsen av å mestre. Eller å oppleve at man er en del av et fellesskap. Man vokser gjerne noen cm., er rakere i ryggen; og dette kun av en følelse!

Dette er noe at det vi ønsker å gi til barna våre – hver dag. Med klart fokus på nettopp dette, skal vi legge til rette for at barn vokser frem som robuste og trygge små mennesker, klare for livet videre.

Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi, har definert begrepet «De syv helserettighetene». Det er ikke rettigheter i juridisk forstand, men beskrivelse på hva som skal til for å bygge god psykisk helse. I dagens samfunn er barnehagen en stor del av barnas liv, og vi skal skape et trygt og helsefremmende miljø for barna våre. Derfor bruker vi Arne Holtes syv helserettigheter aktivt i barnehagehverdagen, så de lyder som følger:

Alle har en rett til en følelse av:

 

En Trygg og Stimulerende Barnehagehverdag

Syv små rettigheter som kan gjøre store forskjeller i ens liv. Dette skal vi i Ulna Barnehagene jobbe for at man gir hverandre i hverdagen. Å vite, kjenne på at man gir noen andre disse opplevelsene er godt for en. Derfor er det også viktig at vi arbeider med å skape en begynnende forståelse for dette i barna selv også, vi ønsker de skal vokse opp i et trygt og sunt miljø, men også være bidragsytere til god psykisk helse rundt seg.

Dette håper vi gjenspeiler dagene hos oss – at barnehagen blir en trygg plass for barna å være. Også dere foreldre skal oppleve vi tar vare på barna deres, og at de får den beste starten på livet utenfor hjemmet. Vi er livets første utdanningsinstans, og tar arbeidet vårt svært seriøst – heldigvis krydret med mye latter, moro og gøy hver dag.

Kort sagt ønsker vi å bruke mye fysisk aktivitet som verktøy for å oppnå de psykiske helserettighetene, samt skape magiske og minnerike dager for alle barna våre.

Og vi gleder oss stort til å få ta del i barnas hverdag – med mål å gi de den beste starten på resten av deres liv.

Velkommen til oss!