Matglede og måltid

Matglede og måltid ULNA- barnehagene har fokus på et godt kosthold, samt å skape matglede hos barna. Vi skal ramme inn måltid og mat som noe positivt for barna våre. For oss er det viktig at måltidene skal være en pedagogisk aktivitet og sosial arena, hvor det skal legges til rette for utvikling og læring hos barna. Miljøet rundt skal fremme matglede, og barna skal få i seg et ernæringsmessig godt måltid.

Måltid i barnehagen - matglede og fellesskap

At måltidene i barnehagen skal ha gode rammer, er også nedfelt i blant annet Rammeplan for barnehager. Her beskrives det at personalet skal legge til rette for at måltid skal bidra til matglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. Et måltid kan inneholde mange element far fagområdene når fokuset er å skape et pedagogisk godt måltid. Videre er det beskrevet at det også handler om at vi ansatte skal tilegne barna gode vaner, holdninger og kunnskap om blant annet kost og hygiene. De ansatte er rollemodeller og holdningsskapere, som hver dag skal være tilstede under måltid – hvor vi nettopp legger grunnlaget for matglede.

Barnehagen skal arbeide aktivt for å fremme en god psykisk helse hos barna. Gjennom en måltidssituasjon med god pedagogisk forankring, er det også grobunn for viktig helsefremmende arbeid. Det er minimum tre måltidssituasjoner ila dagen, og om hvert barn får mulighet til å oppleve en god stund, vil de også ta med seg mange av de syv ulike helserettighetene.

Samspill og Trivsel rundt bordet

Når vi har skapt gode rammer for måltidet, er det lagt til rette for mye god læring og utvikling. Sosial kompetanse handler om å kommunisere og samhandle godt med andre mennesker – i ulike stiuasjoner. Å inneha denne kompetansen betyr mye for at barna både lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspillet rundt seg. I en måltidssituasjon finnes det masser av muligheter for å utvikle nettopp sosial kompetanse. Det krever likevel årvåkne ansatte, som har fokus på å fremme sosialiseringen.

Måltidet som læringsarena: Utvidelse av barnas begrepsforståelse

Måltidet er også en arena for å utvide begrepsforståelse. Rundt bordet har barna all forutsetning for felles opplevelser, og personalet må bidra til å skape dette fellesskapet. Måltidet er en unik arena for å utvide barnas ordforråd og begrepsforståelse. Gjennom samtaler og visuelle opplevelser/konkreter vil barnet få kjennskap til for eksempel antall, rom og form og preposisjoner. Her gjelder det å bruke språket aktivt!

Gjennom måltidet skapes også felles opplevelser, som gir grunnlag for samtaler. Det er også en fin arena for oppsummering og refleksjon rundt hva barna har opplevd sammen. En ringvirkning her er at gjennom samtaler utfordres også den sosiale kompetansen til å utvikle seg.

Vi ønsker velkommen til bords i Kvitre barnehage!