Årstidene
Laila Nystadbakk

Laila Nystadbakk

Styrer / pedagogisk leder

Jeg er 40 år, gift og har tre gutter på 15,13 og 7 år. Jeg er utdannet førskolelærer med fordypning i forming/drama /musikk.  Jeg har også videreutdanning i småskolepedagogikk og norsk. Våren 2010 ble jeg utdannet NLP coach (www.nlpnor.no). Våren 2012 ble jeg sertifisert som ICDP foreldreveileder.

Jeg liker friluftsliv året rundt, elsker å gå på ski og spiller innebandy. Ellers klimprer jeg litt på gitar, jeg liker å synge og å utfolde meg kreativt med maling og scrapping. laila@kvitrebarnehage.no

Styrer / pedagogisk leder

Jeg er 40 år, gift og har tre gutter på 15,13 og 7 år. Jeg er utdannet førskolelærer med fordypning i forming/drama /musikk.  Jeg har også videreutdanning i småskolepedagogikk og norsk. Våren 2010 ble jeg utdannet NLP coach (www.nlpnor.no). Våren 2012 ble jeg sertifisert som ICDP foreldreveileder.

Jeg liker friluftsliv året rundt, elsker å gå på ski og spiller innebandy. Ellers klimprer jeg litt på gitar, jeg liker å synge og å utfolde meg kreativt med maling og scrapping. laila@kvitrebarnehage.no