Aktuelt
Grønne tanker

Grønne tanker

I Kvitre jobber vi med grønne tanker glade barn :) Måten barn lærer å forholde seg til følelseslivet på, danner grunnlaget for hvordan man som voksen forholder seg til følelser. Barnehagebarn lærer av det som skjer i barnehagen, både det som er planlagt, og det som oppstår underveis. Grønne tanker – glade barn brukes både som en metode for planlagt tematisering av tanker og følelser i samlingsstunden med alle barna,og som en metode for refleksjon, forståelse og bearbeidelse med utgangspunkt i hverdagshendelser. Materialet  brukes også for å hjelpe barn som trenger å bli mindre hemmet av sinne og/eller engstelse.